Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.double-trouble.hr (u daljnem tekstu – stranice) pružatelja usluga, društva DOUBLE TROUBLE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Cankara 13, OIB: 01655827170 (u daljnjem tekstu – DOUBLE TROUBLE) upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte info@double-trouble.hr

Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice www.double-trouble.hr (u daljnjem tekstu – Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranice

DOUBLE TROUBLE zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. DOUBLE TROUBLE savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
DOUBLE TROUBLE zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicom.
Vaša je dužnost i obveza koristiti stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. DOUBLE TROUBLE ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno koristiti se imenima javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila DOUBLE TROUBLE ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, robnih marki ili internetskih stranica.
Nije dopušteno registriranje dvaju ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
DOUBLE TROUBLE zadržava pravo odbijanja registracije, kao i ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa na koji je korisnik registriran u slučaju kada korisnik na bilo koji način krši Opće uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad stranice. DOUBLE TROUBLE zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
U postupku registracije DOUBLE TROUBLE će prikupljati određene osobne podatke koji podliježu Opcim uvjetima zastite osobnih podataka.

Korištenje stranice i interakcija korisnika

Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranici.
Dužni ste brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. DOUBLE TROUBLE ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštio Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na e-adresu info@double-trouble.hr
Svaki korisnik osobno je odgovoran za interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima stranice, te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, a u skladu s tim DOUBLE TROUBLE ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranice.
Obvezujete se da se nećete koristiti stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
– Se predstavljali u cilju vlastite promocije;
– Naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
Poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
– Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
– Maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
– Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
– Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
– Prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
– Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
– Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
– Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
– Provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, neželjenu poštu, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
– Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
– Sugerirali Vašu povezanost sa stranicom;
– Kršili bilo koji pozitivan propis.
Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. DOUBLE TROUBLE nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge

Stranica Vam omogućuje korištenje različitih sadržaja i funkcija. Sadržaje stvara DOUBLE TROUBLE, njegovi suradnici i partneri, ali i vi, korisnici. DOUBLE TROUBLE zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaje i materijale na stranici, uključujući i Vaše sadržaje i materijale.
Objavljivanje Vaših sadržaja na stranici ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke DOUBLE TROUBLE niti da je on s njima suglasan ili ih podržava na bilo koji način.
DOUBLE TROUBLE ne odgovara za sadržaje koje objavljuju korisnici. Za isti su odgovorni isključivo korisnici koji ga objave.
DOUBLE TROUBLE ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze (linkove) do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. DOUBLE TROUBLE nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. DOUBLE TROUBLE se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s DOUBLE TROUBLE samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.
DOUBLE TROUBLE do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranici.
Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (sadržaj) objavljeni na stranici, preneseni preko stranice ili povezani (linkani) sa stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. DOUBLE TROUBLE ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema DOUBLE TROUBLE, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od DOUBLE TROUBLE te nadoknaditi DOUBLE TROUBLE svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
DOUBLE TROUBLE zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. DOUBLE TROUBLE također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava

Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i DOUBLE TROUBLE.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Urednički sadržaj stranica je vlasništvo DOUBLE TROUBLE.
Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
– Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
– Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i DOUBLE TROUBLE;
– Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka DOUBLE TROUBLE;
– Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
Radi izbjegavanja svake dvojbe DOUBLE TROUBLE izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim na nacin kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranici dajete DOUBLE TROUBLE pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. DOUBLE TROUBLE ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

Odgovornost

DOUBLE TROUBLE ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. DOUBLE TROUBLE kao niti jedna treća osoba povezana sa njim, ne jamče ni na koji način da upotreba stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran DOUBLE TROUBLE.
Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole DOUBLE TROUBLE, pa iz toga razloga DOUBLE TROUBLE ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. DOUBLE TROUBLE ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opće odredbe

Na odnos između Vas i DOUBLE TROUBLE primjenjuju se propisi i zakoni Republike Hrvatske.

Jamstva korisnika

Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete DOUBLE TROUBLE sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
– Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
– Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
– Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
– Da korištenje tih sadržaja na stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, za DOUBLE TROUBLE, druge korisnike ili treće osobe;
– Da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema DOUBLE TROUBLE zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe, te da ćete DOUBLE TROUBLE i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Opći uvjeti internetske trgovine

Molimo da se prije početka korištenja usluga internetske trgovine ( u daljnjem tekstu – usluga) na internetskoj stranici www.double-trouble.hr (u daljnjem tekstu – stranica) društva DOUBLE TROUBLE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Cankara 13, OIB:01655827170, (u daljnjem tekstu – DOUBLE TROUBLE) upoznate s Općim uvjetima internetske trgovine. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte info@double-trouble.hr .Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na internetskoj stranici. Isporučitelj (prodavatelj) proizvoda ponuđenih u internetskoj trgovini Double Trouble Dog Boutique je DOUBLE TROUBLE d.o.o., a kupac robe je posjetitelj internetskog kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje ga prodavatelju.
Isporučitelj naručene robe je Uprava DOUBLE TROUBLE d.o.o., Ivana Cankara 13, Zagreb.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Korištenjem usluge putem stranice prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice (Opći uvjeti). Ako se ne slažete s navedenim, molimo prekinite s korištenjem usluge.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internetske stranice www.double-trouble.hr

Promjene Općih uvjeta

DOUBLE TROUBLE zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici. Nastavak korištenja Usluge smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. DOUBLE TROUBLE savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Registracija korisnika

Za korištenje usluge potrebno je prijaviti se u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koji se navode u postupku registracije, a na koji se primjenjuju Općim uvjetima korištenja internetske stranice www.double-trouble.hr Registracija omogućuje čuvanje započetih narudžbi i naknadan pregled poslanih narudžbi.
U postupku registracije bilježe se osobni podaci koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.
Ugovor o kupnji proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Korištenje Usluge i narudžba

Kupnja putem usluge vrši se tako da registrirani korisnik naručuje dostupne proizvode (u daljnjem tekstu – proizvodi) koje bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja postavki zaslona računala, razlike u načinima na koje ljudsko oko percipira boje i sl., DOUBLE TROUBLE ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama prikazanima na zaslonu računala. Prilikom eventualne reklamacije ne možete se pozvati na fotografiju proizvoda ako uz nju stoji opis “razne boje”, “razni okusi”, “razne veličine”, “razni oblici” i slični navodi koji podrazumijevaju da se proizvod može razlikovati od slike. Zadrzavamo pravo na pogreske opisa,fotografija,cijena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav,kao i automatske potvrde o narudzbi. U slucaju pogreske mjerodavan je navod naseg operatera.
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudžbe se obrađuju od ponedjeljka do petka od 09.00 do 16.00 sati. Proizvode birate iz kataloga internetske trgovine DOUBLE TROUBLE koji je uređen prema kategoriji proizvoda (ogrlice,odjeca,oprema,hrana,dodaci prehrani i sl.), cijeni itd. po izboru internetske trgovine DOUBLE TROUBLE. Ponuda se neprekidno nadopunjava.
DOUBLE TROUBLE ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.
Narudžba proizvoda vrši se elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “U košaricu” odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Klikom na ikonu “Pogledajte košaricu” mogu se pregledati svi odabrani proizvodi, a klikom na ikonu “Naruči” dovršava se narudžba. Proizvodi su naručeni u trenutku kad prođu cijeli postupak narudžbe.
Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran.
U obrascu za kupnju postoje dva polja za upis adrese. Ako kupac ispuni samo jedno od njih, podrazumijeva se da je adresa za isporuku jednaka adresi naručitelja/platitelja.
Na adresu e-pošte s koje je izvršena registracija bit će poslana potvrda narudžbe naslovljena “Double Trouble Dog Boutique – potvrda narudžbe” koja potvrđuje da je narudžba zaprimljena, sa podacima o:
– DOUBLE TROUBLE kao prodavatelju i osobi kojoj se mogu iznositi prigovori;
– Naručenim proizvodima i njihovom nazivu;
– Cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja;
– Troškovima dostave proizvoda;
– Odabranom načinu plaćanja
Nakon primljene narudžbe, administrator provjerava sve stavke narudžbe, dostupnost artikala te potom kupcu šalje potvrdu isporuke, ili u slučaju da neki artikli nisu dostupni, telefonski ga kontaktira i obavještava o istome te nudi zamjenske proizvode u istom iznosu ili umanjuje iznos narudžbe.
U slučaju da DOUBLE TROUBLE iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Vama će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt operater u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.
Ukoliko niste zaprimili potvrdu narudžbe putem e-pošte u roku od 48 sata od podnošenja narudžbe ili Vam proizvodi nisu isporučeni na način naveden u e-poruci, molimo obratite se na adresu e-pošte webshop@double-trouble.hr ili na broj telefona 099/7601-888 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kontaktirajte operatera na adresu e-pošte info@double-trouble.hr ili na broj telefona 099/7601-888 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati.

Proizvodi i cijene

Putem usluge možete naručiti većinu proizvoda. Iznimno, pojedini proizvodi se zbog veličine, lomljivosti i sl. ne mogu kupiti putem usluge. Njih se može kupiti isključivo u maloprodajnom mjestu Double Trouble Dog Boutiqua.
Ako je uz naziv proizvoda stoji oznaka “razne boje”, “razni okusi”, “razne veličine”, “razni oblici” i sl., nije moguće naručiti specifično obilježje (primjerice točno određenu boju ili oblik proizvoda).
Sve cijene proizvoda izražene su u kunama (kn) i uključuju porez na dodanu vrijednost.
Cijena proizvoda ne uključuje troškove dostave i oni se posebno iskazuju.
DOUBLE TROUBLE može povremeno uvesti popuste na kupnju putem usluge koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se takvi popusti neće odnositi na jasno naznačene proizvode u kategoriji “Sale”.
Cijene proizvoda su podložne promjeni do trenutka potvrde narudžbe.
Minimalan iznos narudžbe putem usluge je 50,00 kuna (bez troškova dostave).
Cijene pojedinih proizvoda u webshopu mogu biti niže nego cijene istih
proizvoda u dućanu, neovisno o tome je li proizvod na akcijskom sniženju ili ne.

Fiksni tečaj konverzije kuna u euro: 1€ = 7,53450 kn

Plaćanje

Po završetku narudžbe može se odabrati jedan od ovih načina plaćanja:
– PLAĆANJE PRILIKOM PREUZIMANJA (Plaćanje pouzećem) – gotovinskim plaćanjem dostavljaču. U slučaju plaćanja pouzećem DOUBLE TROUBLE će Vas kontaktirati radi potvrde narudžbe i isporuke.
– PLAĆANJE  VIRMANOM/DIREKTNA BANKOVNA TRANSAKCIJA – uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl., pri čemu će tako plaćenene narudžbe biti isporučene kada uplata postane vidljiva na bankovnom izvodu DOUBLE TROUBLE. Po zaprimljenoj uplati, započeti ćemo sa obradom Vaše narudžbe. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanje uplate mogu razlikovati, moguće je pomicanje datuma isporuke.

Upute za plaćanje virmanom

Primatelj: DOUBLE TROUBLE d.o.o. ,Ivana Cankara 13, Zagreb
IBAN: HR78 2340 0091 1108 2905 1
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Napomene:

Poziv na broj – Ostavite prazno

Opis plaćanja – narudžba br. (upišite broj vaše narudžbe)

Nedostaci

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.
Prilikom dostave proizvoda primatelj je dužan pregledati pošiljku i sve nedostatke (kvantitativne i kvalitativne), ili manjak, proizvoda izravno prijaviti dostavljaču, odnosno odbiti primiti oštećenu pošiljku. Primatelj i dostavljač na licu mjesta zapisnikom utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke.
U slučaju nedostataka ili manjka proizvoda sukladno prethodnom stavku molimo obratite se na adresu e-pošte webshop@double-trouble.hr ili na broj telefona 099/7601-888 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati gdje možete naručiti ponovnu dostavu ili povrat novca. DOUBLE TROUBLE se obvezuje zatraženo izvršiti unutar idućih 15 dana.
Potpisom računa/otpremnice potvrđujete da ste prilikom preuzimanja pošiljke istu pregledali. Naknadne reklamacije vezane uz vidljive nedostatke (kvalitativne i kvantitativne) i manjak proizvoda neće se uvažiti.
Ako bez valjanog razloga ne preuzmete ili odbijete primiti proizvod koje ste naručili od DOUBLE TROUBLE isti zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.
U slučaju skrivenih nedostataka molimo obratite se na adresu e-pošte webshop@double-trouble.hr ili na broj telefona 099/7601-888 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati.
U slučaju opravdane reklamacije skrivenog nedostatka, molimo da proizvod s nedostatkom vratite poštom na adresu DOUBLE TROUBLE d.o.o, Ivana Cankara 13, 10000 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”. Otpremne troškove takvog povrata snosi DOUBLE TROUBLE. U tom slučaju možete odabrati želite li da Vam se bez ikakve naknade u najkraćem roku pošalje zamjenski proizvod ili vrati novac.

Povrat Proizvoda

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slučaju:
– Isporuke proizvoda koji nije naručena;
– Isporuke proizvoda kojem je istekao rok trajanja;
– Isporuke proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
U slučaju da želite zamijeniti ispravan i nekorišten proizvod koji Vam ne odgovara (primjerice zbog neodgovarajuće veličine i sl.), molimo da se u roku od 15 dana od dana dostave obratite na adresu e-pošte: webshop@double-trouble.hr ili na broj telefona 099/7601-888 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati, te da u istome roku proizvod u originalnoj ambalaži u vlastitom trosku vratite na adresu DOUBLE TROUBLE d.o.o., Ivana Cankara 13, 10000 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”.
Po primitku proizvoda u originalnoj ambalaži DOUBLE TROUBLE će Vam bez naplate troškova dostave poslati zamjenski proizvod po Vašem izboru. Kupac će biti terećen za iznos razlike u cijeni.

Raskid ugovora

Ugovor o kupnji proizvoda putem usluge možete bez navođenja razloga raskinuti pisanom obaviješću upućenom DOUBLE TROUBLE u roku od sedam radnih dana od dana dostave proizvoda.
U slučaju raskida ugovora o kupnji proizvoda putem usluge dužni ste o svom trošku vratiti proizvod u DOUBLE TROUBLE u originalnoj ambalaži na adresu DOUBLE TROUBLE d.o.o., Ivana Cankara 13, 10000 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”.
DOUBLE TROUBLE će Vam vratiti cjelokupan uplaćeni iznos u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, uz uvjet da je proizvod vraćen u originalnom stanju u originalnoj ambalaži kako bi se mogao vratiti u daljnju prodaju.

Prigovori

Sve prigovore molimo šaljite na webshop@double-trouble.hr
Prigovori se mogu slati i u pisanom obliku na sljedeću adresu:

DOUBLE TROUBLE d.o.o
Ivana Cankara 13
10000 Zagreb

Opće odredbe

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na stranici i koji su korištenjem internetske stranice www.double-trouble.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka društva DOUBLE TROUBLE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Cankara 13, OIB: 01655827170 (u nastavku teksta – DOUBLE TROUBLE), od Vas kao ispitanika.
DOUBLE TROUBLE, kao pružatelj usluga internetske stranice www.double-trouble.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Molimo Vas da pročitate Opće uvjete kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo te kako i u koje svrhe ih koristimo.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte nas e-porukom na adresu e-pošte info@double-trouble.hr
Pažljivo pročitajte Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem internetske stranice www.double-trouble.hr i pristankom na Opće uvjete putem internetske stranice www.double-trouble.hr potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristajte na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima.
Ukoliko se ne slažete s Općim uvjetima, molimo Vas da napustite te ne pristupajte i ne koristite internetsku stranicu www.double-trouble.hr
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internetske stranice www.double-trouble.hr

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

DOUBLE TROUBLE može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na internetskoj stranici www.double-trouble.hr .Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na internetskoj stranici www.double-trouble.hr
Kao ispitanik odgovorni ste i obvezni prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na internetskoj stranici www.double-trouble.hr

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Na internetskoj stranici www.double-trouble.hr DOUBLE TROUBLE prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, broj telefona, adresa, adresa e-pošte i datum rođenja; kao i podatke o ljubimcu (ime,datum rodenja i sl.), stupanj zadovoljstva uslugom i način na koji je ispitanik doznao za DOUBLE TROUBLE.
Kada se uključujete u određene aktivnosti na internetskoj stranici www.double-trouble.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama DOUBLE TROUBLE, javljanje na oglas za posao, DOUBLE TROUBLE može od Vas zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka obvezni ste proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.
DOUBLE TROUBLE prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem internetske stranice www.double-trouble.hr unaprijedio rad internetske stranice www.double-trouble.hr stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti, analizirao upotrebu internetske stranice www.double-trouble.hr .Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s korisnicima.
Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka pristajete da Vas DOUBLE TROUBLE, i osobe navedene u nastavku, obavještavaju svojim o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

Davanje osobnih podataka

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka pristajete da vaše osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali se ne ograničavajući na povezane osobe društva DOUBLE TROUBLE, njegove članove i njihove povezane osobe, u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.
Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka

DOUBLE TROUBLE smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, molimo kontaktirajte nas slanjem e-poruke na info@double-trouble.hr te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.
Preporučamo da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažurirate. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

Zaštita podataka

U DOUBLE TROUBLE iznimno držimo do zaštite podataka i poduzeli smo različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na internetskoj stranici www.double-trouble.hr može pristupiti pomoću zaporke i adrese e-pošte. Podatke prikupljamo u skladu s Uredbom (EU) 2016-679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95-46-EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te zakonskim propisima. Više o Pravilima privatnosti možete pogledati na  https://www.double-trouble.hr/wp-content/uploads/2018/06/GDPR-Double.pdf
Nažalost, ni jedan prijenos podataka putem interneta, ili bilo koje bežične mreže, nije 100%-tno siguran, pa DOUBLE TROUBLE ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internetske stranice www.double-trouble.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

Povjerljivost podataka trećih osoba

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje DOUBLE TROUBLE prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice www.double-trouble.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske stranice www.double-trouble.hr posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. DOUBLE TROUBLE nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Ostali podaci

Osim osobnih podataka, DOUBLE TROUBLE može od Vas zatražiti i druge podatke kojima Vas se ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nama u DOUBLE TROUBLE omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka DOUBLE TROUBLE saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.
Za analizu svoje internetske stranice DOUBLE TROUBLE koristi softver pomoću kojeg analizira korištenje internetske stranice, čime stječe važne informacije o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšanja kvalitete ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućuju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici, što osigurava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se putem odgovarajućih postavki na pretraživaču mogu odbiti ili izbrisati, ali to može dovesti do toga da ne možete u potpunosti iskoristiti sve funkcije internetske stranice. Navedeni softver, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP-adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti se podaci također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

PRIVATNOST KORISNIKA

Prema zakonu Europske unije, želimo Vas obavijestiti da ova web stranica koristi kolačiće (Cookies) kako bismo mogli osigurati najvišu kvalitetu usluge.

Kolačići u vašem pregledniku omogućuju nam da osiguramo rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodimo posebno za vas i analizom posjeta stalno poboljšavamo internetski portal.

Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju možete podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja ovog web portala, moramo na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( kolačića – eng. naziv cookies ). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

O NAMA

DOUBLE TROUBLE d.o.o. za trgovinu i usluge

Ivana Cankara 13, Zagreb
MB: 4641159 , Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 01655827170
IBAN: HR7823400091110829051, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Temeljni kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Sonja Kireta